Tabut Örtüsü | Sanduka Örtüleri | Üzerindeki Ayetlerde Ne Yazıyor.?

  1. Anasayfa
  2. /
  3. Vaziyet-i-Marziye
  4. /
  5. Tabut Örtüsü | Sanduka Örtüleri | Üzerindeki Ayetlerde Ne Yazıyor.?

 TABUT ÖRTÜSÜ MİNBER ÖRTÜSÜ | TÜRBE ÖRTÜSÜ | PÛŞÎDE 

Arapça kutu, sandık anlamındaki sudûk kelimesinden gelen sanduka ise tabut şeklindeki mezar üstlerini ifade edip İslâmiyet’ten önce var olan kıymetli kişilere duyulan saygının bir göstergesi olarak, ölen kişinin kaftanı ya da devrin değerli kumaşlarının sanduka örtüsü olarak kullanılma geleneği, İslamiyet’ten sonra da kabul görerek uygulanmıştır.

Osmanlı Hanedanından başka Selçuklu ve Türk beylikleri döneminde yaşayan Türk erenleri, evliyaları, paşaları, bilim adamlarının türbeleride ki örtüler de değiştiriliyor. Örtüler tamir edilirken ve yenileri yapılırken orijinalliği bozulmadan tamir ve tadilatları yapılıyor.

Tabut ve türbe üzerine örtülerin rengi genellikle yeşil kullanılsa da kırmızı, bordo, lacivert veya siyah renklerde kullanılıyor..

Puşidelerin  sadece üzerinde |  Her insanın ölümlü olduğunu hatırlatan, besmele, lafza-i celâl, Kur’ân-ı Kerim’den âyetler, dualar ve Osmanlı Türkçesiyle yazılmış beyitler işlenmiştir.

“Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz”
(Ankebut 29/57)mealindeki ayet yazılıdır. Bu da örfi bir uygulamadır.

Osmanlı’nın atası Ertuğrul Gazi’nin babası Süleyman Şah’ın türbesinin sanduka yüzyıllık bir örtü örtüsü müze envanterinde kayıtlıdır..

Örtünün üzerinde Ayet-El Kürsi, Fetih Suresi’nin 27’nci ayeti ve Allah yazıları bulunmaktadır.

Osman Gazi Türbesi ,Abdülaziz’in Bursa’yı ziyareti sırasında yapılmış kadife üzerine gümüş ve sim ile işlenmiş, Osmangazi’nin şahsiyeti doğumu ve saltanat senesi ile ölümü gibi tarihleri gösteren örtü sandukanın üzerine örtülmüştür.

Sultan 1. Abdülhamid’in sandukasının üzerinde puşide | Sanduka örtüsünde yer alan yazılar.

Kadife kumaş üzerine sırma ile celi-sülüs osmanlıca şu ibareler yazmaktadır.

Sanduka baş kısmında | Cennet mekan firdevs i aşiyan es sultan el gazi abdülhamid han bin es sultan el gazi ahmed han ı salis ala ruhihima et takdisat ma tütle’s seb al mesani hazretlerinin tarih i veladetleri 5 recep 1137 (1725)

Cülus u hümayunları : 8 zilkade 1187 (1774), müddet i saltanatları : 15 sene 8 mah 5 yevm, irtihalleri : 13 recep 1203 (1789)

Sanduka kapağı kuzey kısmında |  La ilahe illallah melikü’l hakki’l mübin
Sanduka kapağı güney kısmında | Muhammedün resulullah sadıku’l va’di’l emin

Fotoğraflarda veya cenazelerde  tabut üzerine örtülen yeşil örtülerin üzerinde yazan .

Allah, Muhammed

Bismillahirrahmanirrahim    

Kâbe resmin altında

 

La ilâhe illallâh Muhammeden rasûlüllah

Kullu nefsin zaikatul mevti summe ilayna turceuň  | “Her nefis ölümü tadacaktır; Sonra bize döndürüleceksiniz.”,mealinde ki ankebut suresi

A’RÂF-34 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Ve li kulli ummetin ecel(ecelun), fe izâ câe eceluhum lâ yeste’hırûne sâaten ve lâ yestakdimûn(yestakdimûne).

Herkes ölümü tadacak ve bize döndürüleceklerdir’’

A’RÂF-34 Ayeti Türkçe Meali: Bütün ümmetler için bir ecel (süre, zaman dilimi, müddet) vardır. Onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat ileri, ne bir saat geri alınmaz

Yeşil örtünün üzerindeki ayetler yaşayan insanlara bir mesajdır ama Arapça ve Kuranı Kerim’i yüzünden okuyup mealini bilmediğimiz için meşazın anlamını anlamıyoruz.

Siyah örtü;

Muhamnedün rasullahi sadikul va’dül emin.

اِلٰهَ اِلاَّالله اَلْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَادِقُ الْوَعْدِ اْلاَمِين

“Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn Muhammedün rasûlüllâhi sâdikul va’dil emîn.”

“Mülk sahibi Melik, hak ve varlığı birliği apaçık Mübin olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Vadinde sadık ve emin olan Muhammed (asm) Allah’ın Rasulüdür.”

Fotoğraflarda görülen bazı bordo sanduka örtüsü | PÛŞÎDE

Tabutunun üzerine örtülen yazıda
“Lâ ilâhe İllallâhu el-Melikü’l-hakku’l-mubîn Muhammedun resûlullâh sadiku’l-va’di’l-emîn”
(Hak ve gerçek olan kainatın sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Güvenilir ve sözünde sadık Muhammed, onun elçisidir) ifadesi yer alır.

Osmanlı döneminde cami içinde Arap harfleriyle Arapça, ayetler, Türkçe sözler yazılı örneklerden biri Bursa Ulu Cami’nde 1815 yılında yapılan taş kürsü camideki en özgün eserlerden biri.

Alt ve üst kısmı tek parça olarak mermerden oyulan taş vaaz kürsüsü muhteşem bir mermer işçiliğine sahip. Taş kürsünün üzerinde bulunan bir buket gül oymasının hemen yanındaki kitabede ise Arap harfleriyle Osmanlı Türkçesi olarak yazılan
Disem muayyende arş asa sezadır. Ne rana kürsi dilkeş edadır‘ sözleri dikkat çekiyor.

Ülkemizde cenazelerde tabut üzerine örtülen konan geleneklerden bazıları;
Siyah atın bağlandığı top arabasına konulan Atatürk’ün tabutun üzerine vişne çürüğü renginde kadife örtü ve ipek Türk bayrağı örtülmüştür. “

Türk bayrağı örtülen tabutların üzerine başka birşey örtülmez konmaz.!!

Kabe’nin her yıl yenilen siyah örtüsünden nüfuslu kişilere, seçilmiş ailelere verilen bir parçayı tabut üzerine koyarlar.
Bazı yörelerde tabutun üstüne camiden alınan simle işlenmiş Arapça Kur’an’dan ayet, sure yazılı örtü ile birlikte yeni bir halı, satın alıp bunu da tabutun üstüne örterler.

  • Bu halı törenden sonra camiye hediye edilir.
  • Baş ucuna bir yemeni örtülmüş tabut, cenazenin bir kadına ait olduğunu gösterir.
  • Gelinlik çağda ölen kızların tabutlarının üstüne duvak koymak yaygın bir adettir

Camilerde , türbe ve tabutların üzerine serilen örtüler de v.b yerlerde Arapça harfleri dışında başka dillerde ve alfabeleri ile Kur’an ayetleri hat ( kaligrafi) yazılamaz diye Kur’an-ı Kerim’de böyle bir ayet var mıdır?
Arapça yazıların altında Türkçe Latin harfleri ile açıklama yapılamaz mı? Son zamanlarda tabut üstünde Arapça yazılan ayetin altına küçük bir yazı ile Türkçe anlamına yazılmaya başlanmış.

Yine Kur’ân’da buyrulur ki:
“Ve mâ erselnâ min resûlin illâ bi-lisâni kavmihi li-yubeyyine lehum”
(“Ve onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kavminin diliyle gönderdik...”) (İbrahim, 14/4).

Her kavme peygamber gönderildiğine göre, bütün diller eşittir; birine, kutsaldır, diyemeyiz.

Rum Suresi’nin 22. Ayetinde
Sizin dilleriniz ve renkleriniz Allah’ın ayetlerindendir‘der. Allah alemlerin rab’bıdır ve yarattıkları insanların bütün dillerini ve yazdıkları alfabeleri bilir .
İslam’ın evrenselliğine ve Kur’an’ın ayetlerine karşı gelmektir. yalan sokmaktır, büyük günahtır.

Vaziyet-i-Marziye :Razı olunacak hal.

Bir tek düşüncelere baski yapmiyoruz,ilk bilen siz olun istedik.

Menü