Marziye | Pûşîde

 1. Anasayfa
 2. /
 3. Marziye | Pûşîde
Pûşîde günümüz insanının pek fazla aşina olmadığı bir terim.

Farsça örtü anlamına gelen pûşîde, sandukaları örtmek için kullanılan örtülere verilen isim.
Arapça kutu, sandık anlamındaki sudûk kelimesinden gelen sanduka ise tabut şeklindeki mezar üstlerini ifade edip
İslâmiyet’ten önce var olan kıymetli kişilere duyulan saygının bir göstergesi olarak,ölen kişinin kaftanı ya da devrin değerli kumaşlarının sanduka örtüsü olarak kullanılma geleneği,İslamiyet’ten sonra da kabul görerek uygulanmıştır.

Türbelerdeki sandukaların örtüsüne verilen isim olan puşide, vefat eden kişiye gösterilen saygının bir ifadesi olarak İslam medeniyetinde bizim günümüze kadar yüzyıllardır kullanılıyor.
Çünkü Yunus’un dediği gibi :
 • Ten fanidir can ölmez, gidenler gene gelmez.
 • Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
 • Bizim için, mezarlıklar, türbeler, ölümle hayatın kardeş olduğu asûde mekânlardır.
 • Ahiret öyle yakın seyredilen manzarada,
 • O kadar komşu ki dünyada, duvar yok arada
 • Geçer insan, bir adım atsa birinden diğerine,
 • Kavuşur karşıda kaybettiği bir sevdiğine.
 • Şairin dediği gibi, kabir vuslata giden yolda bir duraktır. Adeta ahirete bir perdeliktir.
 • Akif’in gözünden bakacak olursak onlar;
 • Şanlı bir tarihsin; mazi-i millet sendedir.
 • Varsa ibret sendedir, hikmet de elbet sendedir.

 

 

Menü